اخبار و مقالات:

اصطلاحات ارزهای دیجیتال

وایت-پیپر- ارز-دیجیتال-چیست؟
وایت-پیپر- ارز-دیجیتال-چیست؟

وایت پیپر (WHITEPAPER) به این اصطلاح در زبان فارسی اوراق سفید گفته می‌شود. اوراق سفید درواقع یک سند به‌صورت فایل PDF است که در آن اطلاعات مربوط به تمام جزئیات یک ارز دیجیتال جدید، تکنولوژی موجود در طراحی آن اشاره می‌شود. به‌طورکلی WHITEPAPER به مشکلاتی که توسعه‌دهندگان قصد دارند با رمز ارز خود آن‌ها را برطرف کنند، اشاره می‌کند.

بلاک
بلاک

تمامی داده‌ها در شبکه بلاکچین در ساختاری تشکیل شده از «بلوک‌ها» (Blocks) وارد پایگاه داده می‌شوند. هر بلاک در ادامه بلاک قبلی شکل گرفته شده و شامل اطلاعاتی است که آن را به بلوک قبلی متصل می‌کند. با توجه به این‌که این بلوک‌ها با کمک اطلاعاتی به یک‌دیگر متصل هستند، بنابراین می‌توان گفت که یک «زنجیر» یا «چِین» (Chain) را تشکیل می‌دهند که در آن، بلاک‌ها به ترتیب ساخت در کنار هم قرار می‌گیرند