احراز هویت

۱۰ دی ۹۸
احراز هویت

مرحله ای اول که مانند قبل در سایت انجام می شود و در مرحله ی دوم در واتساپ از شما فیلم درخواست می شود   

با تشکر مدیریت ایکس دی جی بیت